<h1>JTI - Jungiansk typeindeks</h1>

JTI - Jungiansk typeindeks

Udnyt dit faglige og personlige potientiale

Det er min erfaring, at du kan styrke både performance, arbejdsrelationer og dit personlige potentiale ved at arbejde med udviklingsværktøjer. Mit fortrukne redskab er Jungiansk Typeindeks også kaldet JTI eller MBTI.  

JTI giver et fælles sprog, der skaber en indsigt, som giver ledere og medarbejdere en ny forståelse – både af sig selv og kollegaer. Som værktøj er JTI et middel til styrke trivsel og i sidste ende til at skabe bedre resultater.

Jungiansk Typeindekser et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt - individuelt såvel som i grupper.

Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt til arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

Hvad er JTI?

JTI, er en forkortelse for Jungiansk Typeindeks. Det er et profilværktøj, der giver indblik i, hvilken personlighedstype, man har som menneske og kan bruges til at forstå sig selv og andre bedre. 
 
JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.


I virksomhedssammenhæng er kortlægning af JTI profiler både et brugbart værktøj for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen. JTI er et ikke-vurderende værktøj. Ingen profil eller personlighedstype er bedre end andre. Fokus er udelukkende på hvordan forskelligheden skaber synergi og hvordan man bruger diversiteten konstruktivt.

Hvad kan JTI værktøjet anvendes til?

Individuel coaching og rådgivning
Lederudvikling
Udvikling af samarbejde og relationer
Konflikthåndtering
Som led i personlig talentmanagement

Iben Ordrup 0073

Erfaring med JTI

Jeg har mange års erfaring i ledelse, og hjælper i dag virksomheder, ledere og medarbejdere med personlig, team- og ledelsesudvikling.

Jeg er certificeret hos Center for ledelse (cfL) i Jungiansk Typologi, JTI.

Jeg har valgt at certificere mig i netop JTI profilen da jeg har erfaring fra min tid som leder med et intenst og implementeret arbejde med JTI profiler.

Det praktiske

Sammen afdækker vi hvordan et forløb med JTI-profil arbejde i din organisation skal se ud.

Vores lille team var ret nystartet, da vi havde et forløb med Iben Ordrup. Hver især fik vi kortlagt vores JTI- profiler og talt dem igennem med Iben. Herefter havde vi en fælles workshop, hvor vi fik sat det hele i spil, både i forhold til vores præferencer arbejdsmæssigt, og i livet som helhed. Det var en meget fin dag, hvor Iben dygtigt fik skabt et rum af tryghed og tillid, der gjorde, at vi gik derfra med nye indsigter om os selv og hinanden, samt hvordan vi kan arbejde videre med vores nye viden. Siden da har vi i teamet lavet aftaler om, hvordan vi tager hensyn til hinanden i det daglige arbejde på kontoret, og hvordan vi bedst muligt udnytter den fælles viden om vores teamroller i vores opgaveløsning. Jeg kan anbefale andre at benytte sig af Ibens tilbud, når der skal investeres i teamudvikling og trivsel.

Emil Erichsen / Leder HUSC