<h1>Psykoterapi</h1>

Psykoterapi

Hvad er psykoterapi

Den terapiform jeg tager udgangspunkt i kaldes integreret psykoterapi. Terapiformen anerkender de forskellige psykoterapeutiske hovedskolers metoder og er karakteriseret ved respekt for det enkelte menneskes integritet og tager udgangspunkt i dine ressourcer frem for fokus på fejl og mangler.

Det tager 4 år at uddanne sig til psykoterapeut – du kan læse mere her http://www.vedfelt.dk/pdetail/psykoterapeut-uddannelse-2

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder under dennes etiske regler. For at holde mig opdateret modtager jeg supervision af erfarne psykoterapeuter, der underviser på Vedfelt Instituttet.

Hvem har gavn af psykoterapi

Der kan være forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet, nogen fordi de ønsker at lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Jeg tilbyder terapiforløb, der kan forme sig som et personligt udviklingsforløb eller sætte fokus på en særlig problematik, for eksempel:

Sorg, krise, angst, stress, depression/tristhed, selvværdsproblemer, vanskeligheder i relationer, livskriser eller ønske om selvudvikling.

Hvad gør det for dig

Samtaleterapi vil hjælpe dig imod en mere langsigtet og dybtgående personlighedsudvikling, som gør livet rigere og mere meningsfuldt. Samtalerne kan bringe dig i kontakt med dine ressourcer og potentialer, samt støtte, hjælpe og give dig indsigt til at fungere bedre i hverdagen eller give dig hjælp til at komme igennem en krise.

Hvordan foregår det

I terapi hos mig vil du arbejde med dig selv på forskellige måder. Jeg tager udgangspunkt i samtaleterapi, men vi kan også inddrage andre metoder som drømmearbejde, tegneterapi, kropssansning og visualisering. Terapiformen er egnet til dybtgående udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, eller mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger. Vi finder sammen ud af hvilken form der vil være bedst for dig.